ĐC: Thị trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thủy, Nam Định
  • Mnttquatlam
  • Mnttquatlam
Tin tức nổi bật
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2019-2020

BÁO CÁO

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2019-2020

 

- Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”.

         - Trường THCS Giao Thủy báo cáo việc thực hiện Qui chế công khai của nhà trường cụ thể như sau:

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 7.774